INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów

Administrator danych:
AUTO SKUP SPRZEDAŻ JANEK Koepke Malwina ul. Miła 3 84-200 Gowino 

NIP 5882233067, REGON 222160950
    
Cele przetwarzania:
• Przedstawienie oferty zakupu samochodu dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klienta,
• Udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez klienta

 

Podstawy prawne przetwarzania:
Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

 

Odbiorcy danych:
Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych – dostawcy usług IT, obsługi kadrowo-księgowej
 
Prawa związane z przetwarzaniem danych:
Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do zapomnienia.

 

Okres przetwarzania danych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwunastu miesięcy od daty ich pozyskania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych: 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia Pani/Panu oferty zakupu samochodu lub udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie.

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

logo wymienautonagotowke

+48 660 285 815

kontakt skup aut

+48 660-285-815

kontakt telefoniczny
adres email
design
partner

Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez 7 dni w tygodniu!

/wymienautonagotowke

Designed by Quznia.com

Partner Social Eye